Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 2

By | septembre 21, 2018

Igice cya 2

Igice cya 1

MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n’ubutabera mpuzabantu.

  • Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri mwakoresha impinduka, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe musomeshe n’abandi, munabumvishe ibyo biganiro !
  • Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano.
  • Kwumva ibiganiro birebana n’ubwiyunge nyakuri, mukande hano.

 

One thought on “Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 2

  1. Mahinyuza Aloys

    Ikibazo cy’amoko mu Rwanda nticyagombye kuba ingorabahizi iyo bamwe bâtit waje ubwabo ngo babukandagize abandi. Simpakana ibibi byabaye mu gihugu. Nyamara uko byatangiye n’uko byagiye bihindagulika none bikaba byarahindutse génocide yakorewe bamwe muri 1994 kandi ntawe utazi ko intambara yatangiye muri 1990. Abapfuye hagati aho byo byitwa iki. Umuntu ntiyababona kwiba za nyinshi: kuki habaye génocide? Ni nde wayiteguye? Imbarutso yabaye iyihe. Mbese abapfuye nyuma ya 1994 bo bazi ze iki? Nemera amoko y’u Rwanda . A bategetsi nibigishe abaturage kubana mu bwubahane nta gusuzugurana.

    Reply

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *