Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 5

By | décembre 28, 2018

Igice cya 5. Uruhare rw’uburezi n’urubyiruko mu kwirinda, kwamagana no guca irondakoko n’ivanguramoko

 

Igice cya 4. Ingabo zishinzwe umutekano w’igihugu ntizigomba gukora politiki no kwiyumvamo amoko ya politiki y’Inyabutatu.

 

Igice cya 3. Ubuhamya n’ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’INYABUTATU ari aya politiki.

 

Igice cya 2. Umuti kuri buri wese n’urukingo rw’irondakoko n’ivanguramoko ku banyepolitiki.

 

Igice cya 1. Ubuhamya ku moko y’INYABUTATU n’ibisobanuro ku irondakoko n’ivanguramoko mu buryo bw’amategeko.

MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n’ubutabera mpuzabantu.

  • Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri mwakoresha impinduka, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe musomeshe n’abandi, munabumvishe ibyo biganiro !
  • Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano.
  • Kwumva ibiganiro birebana n’ubwiyunge nyakuri, mukande hano.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *