Category Archives: Conférences

Projet DVJP – Twinjiye mu mahindura y’ubwiyunge nyakuli. Munyabagisha F. na Musomesha A. Igice 4

Munyabagisha François akomeje gusobanura ibikubiye mu gitabo yanditse cyitwa: « Rwanda: AMAHINDURA. Umuvuno w’Ubwiyunge Nyakuli« . Iki ni igice cya 4. Hamwe n’Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri (Projet-DVJP) ari we Musomesha Aloys baratanga ibitekerezo by’ukuntu ubwo bwiyunge nyabwo twabugeraho tukabana neza twese mu Rwanda twabugerazeu. Bafatanyije n’umunyamakuru Havugimana Pierre-Célestin bose biyemeje gutangiza igikorwa cyo kwandika igisa na […]

RWANDA . Impinduka y’ubwigenge busesuye bw’abanyarwanda

Urwanda rwabonye ubwigenge tariki ya 1.07.1962 nta bumwe abanyarwanda bafite kuko bamwe muri bo bari bamaze guhunga igihugu. Na n’ubu nyuma y’imyaka hafi 60 Repubulika yimitswe ubwo bumwe ntiburagerwaho byuzuye kuko icyo kibazo cy’ubuhunzi cyakajije umurego kubera intambara ya 1990-94 n’itsembabwoko n’ubundi bwicannyi ndengakamere. Turacyafite kandi bimwe mu bitekerezo twasigiwe n’abakoloni tutaribohora. Imiyoborere ya Repubulika […]

Ubwiyunge nyakuri bukeneye inzego nshya z’ubuyobozi n’iz’ubutabera

Banyarwanda, bavandimwe. Ndabaramukije. Muri uyu mwanya mugiye kwumva ikiganiro ku bwiyunge mugezwaho nanjye MUSOMESHA Aloys; Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri – ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n’amategeko, bunyuze mu kuri, ubutabera n’imbabazi. Icyo kiganiro nakigiranye n’umunyamakuru MUSABYIMANA Garpard wa Radio INKINGI mu ntangiliro z’umwaka w’2016. Impamvu nifuje kukigarukaho nyuma y’imyaka ine gitambutse ni ukubera ko muri […]

Impaka n’ubwuzuzanye hagati ya Prof Laurien Uwizeyimana na Sylvestre Nsengiyumva ku miterere y’amoko mu Rwanda (2)

28/08/2019, Jean-Claude Mulindahabi Hakorwa iki kugira ngo ibibazo by’ubwumvikane buke no kutagira uburenganzira bumwe bikemurwe mu Rwanda? Ese ikibazo cy’amoko kiri mu bikomereye igihugu? Ese ubundi amoko y’abanyarwanda ni ayahe? Hari impuguke zemeza ko amoko y’abanyarwanda ari abasinga, abasindi, abega, abaha, abakono, abagesera, abacyaba, abanyiginya, abatsobe, ababanda, abazigaba, abatsobe, abarenge, abongera, abenegwe, abanyakarama, abungura, abahunde, […]

Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 5

Igice cya 5. Uruhare rw’uburezi n’urubyiruko mu kwirinda, kwamagana no guca irondakoko n’ivanguramoko   Igice cya 4. Ingabo zishinzwe umutekano w’igihugu ntizigomba gukora politiki no kwiyumvamo amoko ya politiki y’Inyabutatu.   Igice cya 3. Ubuhamya n’ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’INYABUTATU ari aya politiki.   Igice cya 2. Umuti kuri buri wese n’urukingo rw’irondakoko n’ivanguramoko ku banyepolitiki.   […]

Ni iyihe mpinduka izacyemura burundu ikibazo cy’impunzi z’Abanyarwanda ?

Iki kiganiro cyatangajwe kuri Radio URUMURI y’Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivili Nyarwanda (CCSCR) kuwa 30/11/2018. —————————– Tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitekerezo ku mpinduka yashobora gucyemura burundu ikibazo cy’impunzi z’abanyarwanda. 1) Ikibazo cy’impunzi z’Abanyarwanda ni ingorabahizi. Kugicyemura burundu byaratuniranye. Kuva mu myaka ya 1959 kugeza muri 1962: habayeho IMPINDUKA mu buyobozi bw’igihugu. Ubutegetsi bushya bushingiye ku mashyaka ya […]

Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 4

Igice cya 4. Ingabo zishinzwe umutekano w’igihugu ntizigomba gukora politiki no kwiyumvamo amoko ya politiki y’Inyabutatu.   Igice cya 3. Ubuhamya n’ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’INYABUTATU ari aya politiki.   Igice cya 2. Umuti kuri buri wese n’urukingo rw’irondakoko n’ivanguramoko ku banyepolitiki.   Igice cya 1. Ubuhamya ku moko y’INYABUTATU n’ibisobanuro ku irondakoko n’ivanguramoko mu buryo bw’amategeko. […]

Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 3

Dore ibimenyetso bigaragaza ko amoko y’abahutu, abatutsi n’abatwa ari aya politiki. Igice cya 2   Igice cya 1 MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n’ubutabera mpuzabantu. Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri mwakoresha impinduka, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe […]