Category Archives: Pardon

RWANDA : Impinduka y’ubwiyunge nyakuri, ubwigenge busesuye n’ubwisanzure mu Banyarwanda

Inyandiko isobanura birambuye ubu butumwa bugufi mugiye gusoma ari nabwo mwumvise mw’ijwi, murayisanga hano hasi (format PDF). Muyifungure kugirango muyisome yose maze mwumve ibitekerezo byose uko byakabaye.    RWANDA. Impinduka y’ubwiyunge nyakuli, ubwisanzure n’ubwigenge busesuye mu banyarwanda 2   Banyarwandakazi, banyarwanda, bavandimwe Ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Ni MUSOMESHA Aloys ubasuhuza nk’Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri […]

ABANYARUMULI bati: « Ayo moko ni bwoko ki ? » (Igice cya 3)

Umuryango w’ABANYARUMULI biyemeje guharanira ubwiyunge nyakuli bw’abanyarwanda uyobowe n’aba bakurikira: 1. HAVUGIMANA Pierre Célestin : Prezida wa Radio URUMURI n’umunyamakuru uyobora ibiganiro ku bwiyunge nyakuli 2. MUSOMESHA Aloys: Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri DVJP 3. MUNYABAGISHA François : Umwanditsi w’ibitabo n’umushakashatsi ku bwiyunge nyakuli 4. HABIYAREMYE Vénuste : Umuhanga mu mategeko n’umuyoke w’ubwiyunge nyakuli

ABANYARUMULI bati : « Ayo moko ni bwoko ki ? » (Igice cya 2)

Umuryango w’ABANYARUMULI biyemeje guharanira ubwiyunge nyakuli bw’abanyarwanda uyobowe n’aba bakurikira: 1. HAVUGIMANA Pierre Célestin : Prezida wa Radio URUMURI n’umunyamakuru uyobora ibiganiro ku bwiyunge nyakuli 2. MUSOMESHA Aloys: Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri DVJP 3. MUNYABAGISHA François : Umwanditsi w’ibitabo n’umushakashatsi ku bwiyunge nyakuli 4. HABIYAREMYE Vénuste : Umuhanga mu mategeko n’umuyoke w’ubwiyunge nyakuli

Rwanda: Amahindura. Umuvuno w’Ubwiyunge Nyakuli. Icyivi 5 Imizi y’amoko n’ubwoko

Tuzilikane inzirakarengane zose zili m’uburoko, tuzilikane abatutsi n’abahutu bazize itsembabwoko, tuzilikane abantu bose bacujwe ubuzima n’itsembatsemba m’u Rwanda no mu bihugu birukikije; abashyinguwe, abagitegereje n’abazimiye. Tuzilikane n’abakoze ayo mahano. Ahanini si k’ubwende bwabo. Buli muntu avuka ali umuntu mutaraga, bamwe bagakura banduzwa guhemuka, ahanini kubera indwara z’ibyiyumviro zandulira mu mibanire n’abandi, mu mvugo no mu […]

Projet DVJP – Twinjiye mu mahindura y’ubwiyunge nyakuli. Munyabagisha François na Musomesha Aloys. Igice cya 3

Munyabagisha François arongera gusobanura ibikubiye mu gitabo yanditse cyitwa: « Rwanda: AMAHINDURA. Umuvuno w’Ubwiyunge Nyakuli ». Ni igice cya 3. Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri (Projet-DVJP) ari we Musomesha Aloys aramwunganira mu bitekerezo by’ukuntu ubwo bwiyunge nyabwo twabugeraho neza tukagera ku mahoro ahoraho. Bafatanyije n’umunyamakuru Havugimana Pierre-Célestin bose biyemeje gutangiza igikorwa cyo kwandika igisa na « Bibiliya y’Ubwiyunge […]

Ikiganiro cya CCSCR na Munyabagisha ku gitabo cye – Rwanda: AMAHINDURA. Umuvuno w’Ubwiyunge Nyakuli

Umuyobozi wa komisiyo y’Ubumwe n’Ubwiyunge Nyakuri ya CCSCR (Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivili Nyarwanda), Musomesha Aloys, yaganiriye na Munyabagisha François ku gitabo cye yanditse cyitwa: « Rwanda: AMAHINDURA . Umuvuno w’Ubwiyunge Nyakuli ». Arasobanura uko abona twabugeraho ndetse n’uruhare rwa Société civile mu gufasha abanyarwanda kwiyunga by’ukuli.

Ubwiyunge nyakuri bukeneye inzego nshya z’ubuyobozi n’iz’ubutabera

Banyarwanda, bavandimwe. Ndabaramukije. Muri uyu mwanya mugiye kwumva ikiganiro ku bwiyunge mugezwaho nanjye MUSOMESHA Aloys; Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri – ni ukuvuga ubwiyunge buyobowe n’amategeko, bunyuze mu kuri, ubutabera n’imbabazi. Icyo kiganiro nakigiranye n’umunyamakuru MUSABYIMANA Garpard wa Radio INKINGI mu ntangiliro z’umwaka w’2016. Impamvu nifuje kukigarukaho nyuma y’imyaka ine gitambutse ni ukubera ko muri […]

KIZITO MIHIGO yatwubakiye ITEME riduhuza ndetse n’UMUSINGI w’Inzu y’Amahoro.

Bavandimwe ndabasuhuza. Muri iki kiganiro nongeye kugaruka kuri KIZITO MIHIGO W’I KIBEHO kugirango dufatanye gusobanukirwa  n’ubutumwa bwe. Muri kumwe nanjye MUSOMESHA Aloys; Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri (Projet-DVJP); umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi; uharanira Politiki Mpuzabanyarwanda n’Ubutabera Mpuzabantu. Tariki ya 12 Mata 2020 nabagejejeho ubutumwa bwo gushimira KIZITO MIHIGO, mbabwira ko guhera uwo munsi, abereye abashyigikiye […]

Inzirakarengane za politiki y’ingirwamoko zifungiye mu Nyabutatu nyarwanda nizirekurwe

Ibibazo bidasanzwe bicyemurwa n’umuti udasanzwe kandi impinduka nziza ikorwa n’ibitekerezo bishya ! Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri Umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi Uharanira Politiki Mpuzabanyarwanda n’Ubutabera Mpuzabantu muri Demokarasi Nyarwanda. Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri bya MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’uyu mushinga, mukande hano (murebe inyandiko yanditse, ziri mu cyika cya mbere). Musome kandi […]