Daily Archives: août 15, 2016

Ikiganiro – Igihugu cyacu Urwanda kiramutse kiyobowe n’amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko (Aloys MUSOMESHA)

Musomesha Aloys

Igice cya mbere: 

 

Igice cya kabiri:

 

Présentation du Guide

Mushobora gukanda hasi hano mugasoma ibikubiye muri iki kiganiro cyose.

Ikiganiro – Igihugu cyacu Urwanda kiramutse kiyobowe n’amoko ya politiki nticyagendera ku mategeko

Impinduka ikorwa n’ibitekerezo bishya !

  • Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri, mukande hano (murebe inyandiko ziri mu cyika cya mbere). Murabigezwaho na MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’uyu mushinga. Musome kandi namwe musomeshe n’abandi!
  • Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano.
  • Kwumva ibiganiro birebana n’ubwiyunge nyakuri, mukande hano.