Daily Archives: août 8, 2017

Politiki Mpuzabanyarwanda iharanira amahoro

Ibibazo bidasanzwe bicyemurwa n’umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n’ibitekerezo bishya !

MUSOMESHA Aloys, Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri

Umushinga wigenga ushyigikiye Politiki Mpuzabanyarwanda n’Ubutabera Mpuzabantu, kandi utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi.

  • Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Murabigezwaho na MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’uyu mushinga. Musome kandi namwe musomeshe n’abandi, munabumvishe ibyo biganiro !
  • Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano.
  • Kwumva ibiganiro birebana n’ubwiyunge nyakuri, mukande hano.