Monthly Archives: mars 2020

Politiki MPUZABANYARWANDA mu mpinduka izacyemura burundu ikibazo cy’ubuhunzi

Mu biganiro bikurikira natanze kuri Radio URUMURI y’Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivili Nyarwanda CCSCR, ngiye kubagezaho ibitekerezo bishya by’impinduka izacyemura burundu ikibazo cy’ubuhunzi bw’Abanyarwanda.

3.  Mu gice cya gatatu ndasobanurira umunyamakuru wa Radio URUMURI Politiki MPUZABANYARWANDA

 

2. Igice cya kabiri

1. Igice cya mbere

Ibibazo bidasanzwe bicyemurwa n’umuti udasanzwe kandi impinduka nziza ikorwa n’ibitekerezo bishya !

Umuyobozi n’Umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri

Umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi

Uharanira Politiki Mpuzabanyarwanda n’Ubutabera Mpuzabantu.

Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri bya MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’uyu mushinga, mukande hano (murebe inyandiko yanditse, ziri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe musomeshe n’abandi