Monthly Archives: septembre 2023

Ubumwe bw’impunzi ni intango y’impinduka nziza

 

Mu gice cya kabiri cy’iki kiganiro, abatumirwa barasobanura impamvu babona ko ubumwe bw’impunzi buramutse bugezweho bwaba intango y’impinduka ikenewe muri iki gihe; ndetse akaba ari n’intango yo kwubaka umuryango nyarwanda wasenyutse, bityo ubumwe bw’abanyarwanda bukagerwaho nta shiti. Ese niba nta bumwe buri mu banyarwanda bwashenywe n’iki ? Ese bisaba iki ngo ubwo bumwe bugerweho ?

Image de prévisualisation YouTube