Ukuri k’Ukuri: Aloys Musomesha mu nzozi zihoraho: ”Ubutabera-nungabantu n’ubutabera-mpuzabantu n’imperuka y’ubuhunzi”! (bis)!

By | février 8, 2024
Image de prévisualisation YouTube

Iki kiganiro cyatangajwe hano : Ukuri k’Ukuri: Aloys Musomesha mu nzozi zihoraho: ”Ubutabera-nungabantu n’ubutabera-mpuzabantu n’imperuka y’ubuhunzi”!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *