Radio URUMURI – Ikiganiro cya kabiri ku mateka y’U Rwanda cyo kuwa 22 Nyakanga 2018

  Iki ni ikiganiro cya kabiri ku mateka y’U Rwanda cyatangajwe na Radio URUMURI – Ijwi rya Sosiyete Sivili Nyarwanda – Ijwi rya buri Munyarwanda. Iyi radio yashyizweho n’Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivili Nyarwanda (CCSCR) kugirango isakarizwemo amajwi n’ibitekerezo by’abanyarwanda. Intego yayo ni « ukuvugisha ukuri ntawe ikomeretsa kandi nta naho ibogamiye ». Ibi biganiro ku mateka bizadufasha […]

Nidushake umuti n’urukingo by’irondakoko n’ivanguramoko mu Banyarwanda – igice cya 1

MUSOMESHA Aloys, umuyobozi n’umuhuza w’Umushinga w’Ubwiyunge Nyakuri, umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y’amashyaka n’ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n’ubutabera mpuzabantu. Mushaka kumenya ibitekerezo bishya ku bwiyunge nyakuri mwakoresha impinduka, mukande hano (murebe inyandiko n’ibiganiro biri mu cyika cya mbere). Musome kandi namwe musomeshe n’abandi, munabumvishe ibyo biganiro ! Kureba vidéos no kwumva umuziki ku bwiyunge nyakuri, mukande hano. Kwumva ibiganiro […]

Radio URUMURI – Ikiganiro cya mbere ku mateka y’U Rwanda cyo kuwa 15 Nyakanga 2018

    Iki ni ikiganiro cya mbere ku mateka y’U Rwanda cyatangajwe na Radio URUMURI – Ijwi rya Sosiyete Sivili Nyarwanda – Ijwi rya buri Munyarwanda. Iyi radio yashyizweho n’Inama Mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivili Nyarwanda (CCSCR) kugirango isakarizwemo amajwi n’ibitekerezo by’abanyarwanda. Intego yayo ni « ukuvugisha ukuri ntawe ikomeretsa kandi nta naho ibogamiye ». Ibi biganiro ku […]

Niduharanire ko abanyarwanda bareshya imbere y’amategeko

Mu kiganiro n’inyandiko nise « Ni iyihe mpinduka izacyemura burundu ikibazo cy’impunzi z’abanyarwanda«  narangije mvuga ko abanyarwanda bari muri Sosiyete sivili bakwiye kwunganira abanyepolitiki mu nzego z’ubuyobozi bw’igihugu zirebana n’imilimo bakora irengera inyungu rusange z’abanyarwanda, kugirango bazashobore gusohoza intego yo guhuza no kubanisha neza abanyarwanda bose mu gihugu cyabo, kuko abanyepolitiki bo mu mashyaka batashoboye kuyisohoza. […]